ที่เที่ยวธรรมชาติ

2345.jpg

แหลมตะลุมพุก  อ.ปากพนัง
เป็นแหลมทะเลที่มีความยาว และเป็นรูปจันทร์เสี้ยวที่ยื่นไปในอ่าวไทย บริเวณตอนบนสุดของอำเภอปากพนังด้านที่ติดกับทะเลเป็นชุมชนชาวประมงส่วนด้านอ่าวไทย

btn-right3.png

23.jpg
หาดทุ่งใส   อ.สิชล
หาดสวยอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสิชล การเดินทางไปเที่ยวก็ง่าย ถ้ามาทางตลาดเสาร์ถึงสี่แยกทุ่งใส ถ้าเลี้ยวซ้ายไปเขาพลายดำ ถ้าเลี้ยวขวาเข้าสิชล

btn-right3.png

345.jpg
น้ำตกอ้ายเขียว  อ.พรหมคีรี
น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติงดงาม ต้นน้ำเกิดจากภูเขา"ไอ้เขียว"ซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขาหลวง สายน้ำไหลมาจากผาสูง

btn-right3.png


12.JPG
น้ำตกสองรัก  อ.พรหมคีรี
หรือ "น้ำตกบ้านวังลุง"เป็นอีกสถานทีหนึ่งคับ...
ที่คงอนุรักษ์ ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ
ไว้ได้เป็นอย่างดี.....


btn-right3.png

 567.jpg

หาดหินงาม  อ.สิชล
หาดหินงามนี้ มีลักษณะเป็นหาดหินโค้งยาวขนานกับแนวคลื่นที่ซัดน้ำทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง หาดทรายสีนวลกลมกลืนกับโขดหิน

btn-right3.png

 34565.jpg

น้ำตกสุนันทา  อ.ท่าศาลา
เป็นน้ำตกที่มีความงดงามตามธรรมชาติ สายน้ำไหลจากหน้าผาชันลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง และไหลลงสู่ลำคลองกลาย ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญในอ.ท่าศาลา

btn-right3.png

31.jpg

น้ำตกพรหมโลก  อ.พรหมคีรี
น้ำตกใหญ่แห่งอุทยานเขาหลวง ซึ่งสวยงามแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีลานหินกว้างและแอ่งน้ำคล้ายสระน้ำกลางธรรมชาติ

btn-right3.png

18.jpg
หาดทรายแก้ว  อ.ท่าศาลา
ตั้งอยู่ อ.ท่าศาลา เป็นหาดทรายชายทะเล เหมาะในการพักกผ่อนที่สงบ ร่มรื่น สวยงามตามแบบชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วยแนวหาดทรายยาวที่มีทิวสน

btn-right3.png

3.jpg
น้ำตกวังไม้ปัก อ.ลานสกา
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่สุดถนนของหมู่บ้าน เที่ยวหมู่บ้านคีรีวงน้ำที่ไหลมานั้นไหลมาจากยอดเขาหลวง สัมผัสธรรมชาติกับน้ำใส

btn-right3.png

1.jpg

หาดในเพลา อ.ขนอม
ต้องเรียกว่าหาดนี้เป็นหาดดังที่สุด ของอ่าวขนอมเป็น
ที่รู้จักของท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็น
หาดที่อยู่ทางตอนใต้สุดของอ่าว

btn-right3.png

2.jpg
เขาพลายดำ อ.สิชล
เป็น ภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชล ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาพลายดำ ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งใส

btn-right3.png

4.jpg
น้ำตกกระโรม อ.ลานสกา

เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น

btn-right3.png

 

100.jpg

ทะเลหมอก น้ำตกกรุงชิง
ทะเลหมอกกรุงชิง หรือ จุดชมวิวเขาเหล็ก กิ่งอำเภอนบพิตำ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ พร้อมที่จะตื่นไปชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด

btn-right3.png

 

101.jpg

หมู่บ้าน คีรีวง
หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนท่ามกลางวงล้อมแห่งขุนเขา ได้ชื่อว่าเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดของเมืองไทย ได้รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

btn-right3.png

 

103.jpg

น้ำตกโยง อ.ทุ่งสง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ครอบคลุมพื้นที่ป่า
มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งด้วยกัน เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน

btn-right3.png

 

200.jpg

น้ำตกสี่ขีด อ.สิชล
พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ซึ่งเป็นเขาหินปูน จึงก่อให้เกิดน้ำตกหินปูนที่สวยงาม และยังมีถ้ำที่น่าพิศวงหลายแห่ง

btn-right3.png

 201.jpg อ่าวแขวงเภา อ.ขนอม
เป็นท้องอ่าวอีกแห่งหนึ่ง มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีมุมมองที่สวยงามหลากหลายมิติ หาดทรายละเอียด ขาว ขนาบด้วยภูเขาขนาดกลาง น้ำทะเลใส

btn-right3.png

 
109.jpgหาดซันไรซ์ อ.ท่าศาลา
เป็นทะเลที่มีความเป็นธรรมชาติ ทอดยาว เหมาะแก่การพักผ่อน ไม่ไกลตัวเมืองนครศรีธรรมราช สะดวกสบายด้วยร้านอาหาร และ รีสอร์ท มากมาย

btn-right3.png